Bander Design

Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.banderdesign.se.
Företaget har sitt säte i Ystad.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Dina uppgifter (Namn, Adress, Telefonnr, E-post, Organisationsnr/Personnr) lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

All mailkonversation som sker mellan Bander Design och kund tas bort när konversationen är avklarad.

Skydd av personuppgifter

Personuppgifter sparas endast i sin helhet i de avtal vi upprättar mellan Bander Design och kunden. Dessa sparas elektroniskt med lösenord och tvåstegsautentisering.
Det är endast Bander Design som har tillgång till kunders personuppgifter. De personuppgifter som finns på fakturor ses av Bander Design samt vår redovisningsbyrå.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.
Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.


Du kan när som helst höra av dig om du har några funderingar kring dina personuppgifter.